مدیریت

مسوول امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت

 

نام و نام خانوادگی: آقای محمد بخشی زاده

آدرس پست الکترونیکshahed[at]iaurasht.ac.ir

 

اطلاعات تحصیلی: 

رشته تحصیلی: 

 

 رتبه:  

دانشگاه محل اخذ:

سوابق پژوهشی:

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰