مدیریت

مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت

نام و نام خانوادگی: عباس خلیل زاده

آدرس پست الکترونیکshahed[at]iaurasht.ac.ir

 

اطلاعات تحصیلی:

رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 رتبه:  

دانشگاه محل اخذ:

سوابق پژوهشی:

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۹