تماس با ما

 

آدرس :ضلع شمالی مجتمع آموزشی امام خمینی- دانشکده مدیریت و حسابداری- طبقه سوم

شماره تماس:۸۹ الی ۳۳۴۲۴۰۸۰ داخلی ۱۲۳۶

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۶