دستورالعمل تغییر رشته و گرایش

۱ - مشمولان :  

بر اساس ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل :

 • جانبازان۲۵% وبالاتر
 • آزادگان
 • همسر  و فرزند(شهید،جاویدالاثر،آزاده،جانباز۲۵% و بالاتر)

۲-زمانبندی ثبت درخواست:

دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی از تاریخ ۹۶/۴/۲۰  لغایت ۹۶/۵/۲۰ از طریق مراجعه به سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی : www.esargaran.iau.ir، بخش دانلودها ( دسته آموزشی ) و دریافت فرم شماره ۴(تغییر رشته /گرایش) و یا فرم شماره ۵(تغییر رشته/گرایش همراه با انتقال) نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

۳-شرایط و ضوابط:

 • متقاضی باید مشمول ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد.
 • رشته/گرایش درخواستی در یک گروه آزمایشی و مجموعه امتحانی باشد.
 • تغییر رشته/گرایش در دوره های بدون آزمون ممنوع می باشد.

۴-نحوه تکمیل و ارسال فرم متقاضیان تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته/گرایش :

-متقاضیان تغییر رشته/گرایش :

تکمیل فرم شماره ۴به همراه مدارک : ۱ – خلاصه وضعیت تحصیلی (کارنامه کل تاییدشده توسط واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو)  ۲ – کارنامه قبولی در آزمون ۳ – مدرک معتبر ایثارگری ۴ – کپی آخرین مدرک تحصیلی

 • متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم شماره ۵ به همراه مدارک : ۱ – خلاصه وضعیت تحصیلی(کارنامه کل تاییدشده توسط واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو)  ۲ – کارنامه قبولی در آزمون ۳ – مدرک معتبر ایثارگری ۴ – کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • ارسال فرم شماره ۴ و یا ۵ تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز به نشانی ایمیل اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی  info@esargaran.iau.ir :

  اعلام نتایج :

دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی باید نسبت به درج شماره تماس معتبر و نشانی ایمیل خود در قسمت انتهایی فرمهای 4یا5 اقدام نمایند.

 • اعلام نتایج تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته /گرایش پس از بررسی در کمیسیون موارد خاص امور آموزشی سازمان تا پیش از شروع ترم جدید و از طریق ایمیل به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد .
 •    یادآوری :                                                                                                    
 • به درخواست هایی که خارج از ضوابط بوده و یا پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده به این اداره کل ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-پاسخگویی به سئوالات از طریق تماس با تلفن های ۷-۴۷۹۱۴۵۰۶  ویا تلفن گویای  ۴۷۴۸-۰۲۱و یا ارسال پیام از طریق سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران به نشانی : www.esargaran.iau.ir    (قسمت ارتباط با ما) امکان پذیر خواهد بود .

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۶