دستورالعمل نقل و انتقالات

بسمه تعالی

آیین نامه و دستورالعمل جدید نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی

شامل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و تخصصی (PH.D)

(برای کلیه رشته ها علوم پزشکی و غیر پزشکی)

نوع ایثارگری

امتیازات

 

الف – خانواده شاهد : ( پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر

ب –  آزاده

ج – جانباز ۲۵% و بالاتر

د – خانواده ایثارگران :  (همسر و فرزند آزاده )  ، (همسر و فرزند جانباز ۲۵% و بالاتر

۱ - انتقال یا میهمان

 به محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیک ترین محل

 

۲ –  تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یکبار

 

ضوابط و مقررات

۱ – نقل و انتقال کلیه متقاضیان فقط از طریق ثبت درخواست در سایت نقل و انتقالات به نشانی www.stu.iau.ir    و از تاریخ ۱۵  تا ۳۰ آذرماه  امکان پذیر بوده و پاسخ  آن فقط از قسمت سایت مذکور قابل پیگیری است .

۲- درخواست انتقال از هنگام قبولی به واحد مقصد امکان پذیر است.

۳- انتقال و یا میهمان در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر نمی باشد .

۴ – انتقال و یا میهمان واحدهای بین الملل فقط به واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر می باشد .

۵ – نقل و انتقال از واحدهای برون مرزی تنها به واحدهای بین الملل و بصورت میهمان امکان پذیر است .

۶ – انتقال و یا میهمان دانشجویان واحد الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.

۷- فرآیند درخواست انتقال توام با  تغییر رشته/گرایش :

                الف – تکمیل فرم شماره ۴ (تغییر رشته/گرایش) و یا فرم شماره ۵ ( تغییر رشته/گرایش توام با انتقال) از سایت  اداره کل امور شاهد و ایثارگران بخش دانلودها به  نشانی : www.esargaran.iau.ir  

                ب – تکمیل مدارک مورد نیاز که در انتهای فرم شماره ۴ و ۵ ذکر شده است .

                ج – ارسال تصویر فرم و مدارک تکمیل شده به صورت ایمیل به نشانی : info@esargaran.iau.ir  

                د – ارسال اصل فرم و مدارک تکمیل شده به نشانی : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری میدان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان فرهیختگان (هتل) طبقه ۵ اداره کل امور شاهد و ایثارگران 

                ه – بررسی مدارک و ارسال به کمیسیون آموزش برای رشته های غیر پزشکی

                و– بررسی مدارک و ارسال به معاونت علوم پزشکی برای رشته های گروه علوم پزشکی برای اعلام نظر

                ز – پیگیری نتیجه از تاریخ ۱۵ تا ۳۰ دیماه از طریق شماره های دبیرخانه موجود بر روی سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

                 

مدارک لازم برای ثبت درخواست در سایت :

برای فرزند ، همسر ، پدر و مادر شهید ، آزاده و جانباز ۲۵% و بالاتر (اسکن اصل کارت شاهد ، جانبازی، آزاده و کارت ملی متقاضی ) و برای فرزند و همسر جانباز و آزاده (اسکن اصل معرفی نامه کتبی بنیاد شهید و امور ایثارگران و کارت ملی یا شناسنامه متقاضی  ) .

تذکر ۱ : تمامی مدارک باید به صورت اصل در سایت اسکن شود و اسکن تصویر مدارک قابل قبول نمی باشد .

تذکر ۲: اصل معرفی نامه و یا گواهی اسکن شده در سایت بایستی به آدرس تهران ، انتهای اتوبان شهید ستاری میدان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، ساختمان فرهیختگان ، اداره کل امور شاهد و ایثارگران برای تایید نهایی ارسال شود .

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۶