معرفی پرسنل

مدیر امور شاهد و ایثارگران

نام و نام خانوادگی: سید علی مجیدی

آدرس پست الکترونیک:shahed[at]iaurasht.ac.ir    

اطلاعات تحصیلی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت‌ خدمات بهداشتی و درمانی

 رتبه: استادیار   

دانشگاه محل اخذ: علوم و تحقیقات تهران

       

سوابق پژوهشی

مشاهده سوابق علمی

 

_______________________________________________________________________________

 

 

نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام طاهر خورسندی

آدرس پست الکترونیک:shahed[at]iaurasht.ac.ir    

اطلاعات تحصیلی

رشته تحصیلی: دکتری فقه و اصول

 رتبه:  

دانشگاه محل اخذ:مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

       

سوابق پژوهشی

 

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۳۹۷